Bostad,flytt

Min dotter med familj behöver flytta,-men dom flesta hyresvärdar vill ha borgenär eller förskotts hyra,vad kan socialen ställa upp med?

Mormor

Kommentarer

Hej!

Att ordna med bostad eller byte av bostad är upp till var och en att göra. Om en familj av någon anledning inte själva kan ordna med boende kan man vända sig till socialtjänsten där man bor.

Det kan till exempel vara att man inte har inkomster nog och behöver ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms vara i behov av det. Alla har rätt att ansöka om försörjningsstöd, att få sin ansökan prövad och därefter att få ett beslut om rätt till bistånd föreligger eller ej.

Socialtjänsten går generellt sett inte in som borgenär.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter