Förälder vill inte veta av sina barn

Förälder (mamma) vill inte veta av sina (3) barn , fick en nyfödd bebis i veckan som var. Nu är det bara gull igull på den. Hur går man till vägar?!

Cilla

Kommentarer

Hej!

Att få ett nytillskott till familjen kan innebära en stor omställning för alla familjemedlemmar. Ett spädbarn kräver mycket omvårdnad och uppmärksamhet. Med det sagt har man som förälder självklart fortfarande samma ansvar att ge omsorg och omvårdnad till samtliga barn i familjen.

Det framgår inte vilken relation du har till mamman eller familjen. Som vän eller bekant kan man försöka erbjuda hjälp och avlastning för att ge modern möjlighet att vara tillgänglig för alla barnen.

Det framgår inte heller om det finns ytterligare en vårdnadshavare med i bilden som liksom mamman ansvarar för att ge barnen trygghet och omvårdnad.

Har man en oro för att ett barn far illa kan man vända sig till socialtjänsten i området där barnet bor och göra en orosanmälan. Socialtjänsten tar då ställning till om det skall inledas en utredning om barnens situation eller ej.
Vi hoppas att du har fått lite guidning i hur man kan agera.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter