Försäkring

Hej. Familj intagen på ett familjehem ang.ett LVU. Dom fick packa hastigt och lustigt lite kläder. Min fråga: Vem betalar och ser till att familjen får sina saker ner skickade. Barnets vagn och viktiga saker för att känna sig trygg och igenkännande.?
Dom är ju under socialtjänstens vård. Betalar soc för deras sjukförsäkring och barnets försäkring. Viktigt. Dom är ju inte folkbokförda på familjehemmets adress. Vad gäller?
Med vänlig hälsning, Orolig Farmor

LVU

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att det kan väcka många frågor när barn blir omhändertagna enligt LVU. Vi tolkar det du skriver som att familjen är på ett utredningshem där föräldrarnas förmågor utreds.

När det sker snabbt att familjen ska till utredningshem och barnen omhändertas omedelbart kommer frågor i efterhand som din fråga vad gäller familjens saker.

För att få svar på frågor hänvisar vi föräldrarna till att vända sig till barnens handläggare.

Om det finns en planering gällande att familjer ska till utredningshem brukar det vara så att familjen tar med sig kläder, vagn och personliga saker. På utredningshem finns det mesta en familj kan behöva låna, men som du skriver finns det en trygghet att ha sina egna personliga saker med sig. Oftast brukar det lösa sig antingen genom att föräldrarna kan hämta dit saker eller att någon i familjen kan vara behjälpliga om det inte föreligger särskilda skäl till att inte röja vistelseadressen. I vissa fall kan även socialtjänsten kan vara behjälpliga.

När socialtjänsten placerar familjer och barn så omfattas de som placeras av försäkring via socialtjänsten. Är det så att familjen har privata försäkringar, exempelvis hemförsäkring eller barnförsäkring så är det inte socialtjänsten som står för dessa utan det är upp till föräldrarna att fortsätta betala dessa om de vill behålla dem.

Vid kortare vistelse, vilket tiden på ett utredningshem generellt sett är, så ändras inte folkbokföringsadressen.

När socialtjänsten inleder utredning ska det göras en utredningsplan där det framgår vad som ska utredas, hur det ska utredas och när det ska vara färdigställt. Syftet med en utredningsplan är att det ska bli tydligt för de som omfattas av utredningen vad anledningen och syftet med utredningen.

Beroende på vad utredningen visar beslutar socialtjänsten vilka insatser som krävs när utredningen är klar. Detta kan vara att det finns behov av att barnet är fortsatt placerad eller att barnet kan återvända hem tillsammans med sina föräldrar, med eller utan öppenvårdsinsatser.

Vi hoppas att vi kunnat besvara några av dina funderingar. För att få konkreta svar gällande familjen ifråga så hänvisar vi vårdnadshavarna att kontakta ansvarig socialsekreterare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter