Regel om placering

Hej

Jag läste på en sida om barnahus att om det kommer fram uppgifter om sexuells övergrepp som begåtts av en förälder som fortfarande bor kvar med barnet är situationen så riskfylld att barnet i regel placeras. Är det sant? Barnet är 15 år detta året men övergreppen hände senast ett år sedan. Barnet är dessutom rädd att komma hem och möta sina föräldrar efter förhör eftersom det inte gick så bra förra utredningen två år sedan som handlade om fysiskt och psykiskt våld. Föräldrarna har dessutom slagit flickan fåtal gånger efteråt är det något som skulle påverka beslutet/bedömningen om placering tro?

Funderare

Kommentarer

Hej!

När det gäller sexuella övergrepp är det jätteviktigt att veta att det är olagligt och alltid är den vuxne som är ansvarig/skyldig.
När socialtjänsten får in en anmälan om oro för ett barn görs en skyddsbedömning där man ser om det finns behov av akut skydd i form av en placering.

Det du beskriver att flickan har blivit slagen och att hon är rädd för att komma hem och möta sina föräldrar låter allvarligt. Det finns dock inga exakta regler kring när ett barn ska placeras eller inte utan det är beroende på vilket skydd och vilka risker som finns runt barnet.

Om flickan själv vill bli placerad utanför hemmet kan hon prata med handläggaren på socialtjänsten om det.

Att först ta kontakt med en kurator eller annan vuxen som flickan känner förtroende för och som kan vara med som stöd är bra. På nätet finns det också kill-, tjej- och ungdomsjourer där man kan vara anonym och chatta eller prata i telefon med någon.

Vi hoppas att flickan får stöd i sin situation och den hjälp hon behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter