Hemlös

Har socialtjänsten rätt att kräva en daglig rutin av mig när jag ej har något boende och vet ej när och vart jag tar vägen under dagen? Och har min socialhandläggare rätt att skjuta upp min tid jag skulle ansöka om bidrag med nästan 20 dagar från 25e maj, till 11 juni för jag har svårigheter med att hålla tider och missat ett möte angående nästa månads planering? Jag sökte i nöd men det vart nekat, och jag har fakturor att betala som kommer att hamna hos kronofogden pga detta.

Heaton

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är svårt att hålla en struktur när man inte vet var man skall sova någonstans.

När man ansöker om hjälp från socialtjänsten med t.ex. boende eller ekonomi så gör man tillsammans med handläggaren upp en planering för hur vägen till eget boende och försörjning skall se ut. En del i det kan vara att man skall komma på möten med handläggaren, att man skall söka boenden på egen hand i en viss omfattning, att stå till arbetsmarknadens förfogande genom att aktivt söka arbete osv. Detta utifrån att man som enskild har ett eget ansvar för sin försörjning och livsföring och socialtjänsten enbart skall verka som en kortsiktig lösning och stöd på vägen mot självförsörjning.

Har du missat ett viktigt möte med din handläggare som påverkar din ekonomiska situation så råder vi dig att kontakta handläggaren och be om en ny tid så att du hinner göra en ansökan samt få beslut innan betalningsdatumet löpt ut för räkningarna. Vi råder dig även ta kontakt med de företag som skickat räkningar och prata med dem för att försöka komma till en lösning som innebär att du inte hamnar hos kronofogden.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter