Sol placering

Hej. Jag undrar vad jag har för rättigheter när det gäller min dotter som är solplacerad? Jag och pappan har delad vårdnad. Vi har båda tagit ett återfall i missbruk efter flera års drogfrihet. Vad har vi för rätt till umgänge nu när vi är rena? Mvh Nadja

Mamma

Kommentarer

Hej!
Vad fint att höra att ni kämpar på med drogfrihet. Även om er dotter är placerad utanför hemmet har ni som föräldrar en viktig roll för henne.
Av 6 kap. 15 § föräldrabalken, FB framgår att alla barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. När barnet är placerat utanför hemmet är det socialnämndens skyldighet att se till så att barnet kan bibehålla kontakt med föräldrar och andra viktiga närstående till barnet. Att barnet har rätt att träffa sina föräldrar innebär inte alltid att det är till gagn för barnet. Ett umgänge skall därför enbart ske om det är till barnets bästa. Vi råder dig att prata med barnets handläggare för att höra om ett umgänge i nuläget är lämpligt och så fall hur det skulle kunna ske.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter