Sommarjobba utan det påverkar ekonomiskt bistånd

Jag är 19 år och ensamkommande med PUT. Jag studerar på gymnasienivå och ska fortsätta studier till höst. Jag har ekonomikst bistånd och CSN bidrag. I sommar har jag fått jobb 4 veckor. Får jag behålla del av lön utan att förlora ekonomiskt bistånd? Någon sa att det dras av och någon sa att jag kan behålla. Hur ska jag göra?

Ung sommarjobbare

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du kommit som ensamkommande barn till Sverige, att du nu är 19 år och att du fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Först och främst så vill vi gratulera till jobbet, det är en bra erfarenhet som du kommer att ta med dig när du söker jobb framöver.

Då vi uppfattar det som att du är ett eget hushåll, dvs. att du inte ingår i någon annans hushåll, så tas generellt sett alla inkomster som du tjänar med i beräkningen av ditt bistånd. Om du uppfyller vissa krav kan du få jobbstimulansbidrag. Då räknas endast 75% av din lön som inkomst vid beräkning av ditt socialbidrag. Det görs alltid en individuell bedömning varför vi tänker att du ska prata med din handläggare för att få svar på vad som gäller i just ditt fall.

Vi önskar dig lycka till med sommarjobbet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter