Rättighet

Hej! Jag 19 år, fick en soc anmälan på mig från en som tydligen var orolig och berättade en massa saker. Hon berättade även om lite saker kring min omgivning. (Inget stämmer dock). Och soc la ner ärendet. Men jag vill gärna se allt som stod i anmälningen. Den soc handläggaren jag träffade skickade dokument till mig för jag sa att jag ville ha papper på anmälningen och allting. Men i papperna hade hon bara tagit med en liten del av de som stod i anmälningen, bara en kort sammanfattning, och sen stod det bara om mig, och det hon och jag pratade om. Jag ringde och frågade om jag inte kan få hela anmälningen. Då det var väldigt mycket anmälaren hade sagt. Men hon sa då att jag inte kan få det, bland annat för att jag ”behöver inte veta det som stod om mina anhöriga”. Men mina anhöriga vill förstås också ha papperna för att veta exakt vad anmälan sagt. Som sagt är jag ju 19 år, och personen gjorde en anmälan på MIG. Borde inte jag få ut alla papper då? Även om det nu handlar lite om mina anhöriga (i samband med mig)? För dom kan väl inte begära papperna, eftersom det är sekretss och det är ”min” anmälan? Tacksam för hjälp!

Rättighet

Kommentarer

Hej!

Det stämmer som du skriver att det bara är du som kan begära ut din journal i och med att du är myndig.

Innan handlingar som upprättas inom socialtjänsten kan lämnas ut måste en sekretessprövning eller en menprövning göras. Detta innebär att en tjänsteman prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Vanligtvis får du ta del av uppgifter som rör dig själv. Vissa uppgifter i journalerna kan dock vara överstrukna, exempelvis namn och personuppgifter.

Om det finns handlingar eller delar i en handling där det bedöms kunna vara till nackdel för en annan person att du tar del av, så har socialtjänsten möjlighet att sekretessbelägga delar av eller hela materialet. Detta kan vara förklaringen till varför du inte fått ta del av allt som skrivits.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter