Grannbråk

Postat: 2010-06-29 12:38

Hej
Det är jämt ett himla liv hos grannen och ibland också en massa spring på folk dit. Problemet är att de har småbarn och vi har hört dem gråta högt när föräldrarna skriker. Vad ska vi göra? Alltcå vi är ju inte säkra på att de slår dem...

Tacksamma för tips och råd

Jonna och PJ

Kommentarer

Postat: 2010-06-29 14:46

Hej

Vi förstår er oro och det är bra att ni som medmänniskor reagerar när ni misstänker att ett barn eventuellt far illa.

Ni kan ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel som barnet bor i och rådfråga dem. Om ni efter ett samtal med en socialsekreterare väljer att gå vidare, kan ni göra en öppen eller anonym anmälan om oro för barnet. För att komma i kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där barnet bor i, kan ni ringa något av dessa nummer nedan och be att få tala med någon som arbetar med barn och ungdomsfrågor eller som kan ta emot anmälan om oro för barn som far illa. Om ni inte vet vilken stadsdel barnet tillhör kan ni få hjälp med att ta reda på det via Malmö stads växel på telefon 040 - 34 10 00.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

När en anmälan om att barn far illa har kommit in till socialtjänsten så har de en skyldighet att undersöka saken och ta ställning till om en utredning ska öppnas kring barnet eller ej.

Ett första steg i en sådan utredning innebär att en socialsekreterare tar kontakt med familjen, i första hand för att utreda barnets hemsituation. Socialtjänsten kallar familjen till ett besök, besöket kan äga rum på kontoret eller i hemmet. Under första besöket får familjen ta del av anmälan och själva kommentera den.

Socialtjänsten resonerar sedan kring hur de ska gå vidare utifrån informationen de har om familjen. Man försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra utredningen i nära samarbete med barnet och familjen.

I många fall kan det vara nödvändigt att även kontakta andra som känner eller har daglig kontakt med barnet, till exempel barnhälsovården, skolan eller förskolan.

Det finns även en social jour för akuta hjälpbehov som uppstår efter socialtjänstens öppettider. Den sociala jouren kan till exempel kontaktas om man är så pass rädd för barnets liv och hälsa att det inte kan vänta till följande eller närmaste vardag. Man ska inte tveka att ringa. Socialtjänsten och den sociala jouren kan också vara bra att rådgöra med. Sociala jouren kan nås på telefon: 040 - 34 56 78 och de har telefontider vardagar kl 16.30—03.00 , lördagar 16.10—03.00, söndagar 16.10—24.00.

Givetvis kan man även kontakta polisen om man tror att barnets hälsa är i fara.

Hoppas att ni känner att ni fått några nyttiga tips och att ni nu vet hur ni skall gå vidare. Välkomna åter om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter