Planering med soc

Hej!

När man går på möten med soc och gör sk planeringar, ska inte handläggaren se till att ge den sökande en kopia av den då? Eller det kanske inte är standard att man får en? Om dom enligt regel ska ge ut en kopia av den, när ska man få den, direkt efter mötet eller i efterhand?

K

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att varit på ett möte med din socialsekreterare och att ni då gjort en planering över vad du behöver göra för att vara berättigad bistånd. Vi kan inte svara på vad som gäller på varje enskild socialtjänst men eftersom det är din planering som du ska följa så är det ju självklart önskvärt att du tar del av den.

För att du ska få ta del av den snarast möjligt så kan du kontakta din handläggare och be att få en kopia av den. Antingen mejlad till dig eller via post vilket ju kan dröja några dagar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter