Ms

Hej! Det är så att min underbara väninna precis har fått en liten flicka och min väninna har sedan 5 år tillbaka ms, är ms en anledning för soc att ta barnet?

Orolig vän

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din väninna har Multipel skleros, MS, och att hon nyss fått barn. Du undrar också om socialtjänsten p.g.a. sjukdomen kan ha anledning att omhänderta barnet.

Att en förälder har MS eller annan kronisk sjukdom är inte i sig en grund för socialtjänsten ska omhänderta barnet. Vi vet inte hur nätverket ser ut kring barnet, om det finns en till vårdnadshavare eller hur mycket din väninnas sjukdom påverkar hennes förmåga att ge barnet omsorg. Även om det idag inte finns någon behandling som botar MS så finns det ju läkemedel som både kan bromsa sjukdomsförloppet och minska besvären.

För att socialtjänsten ska överväga att omhänderta ett barn enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) så ska det finnas missförhållanden i barnets hemmiljö. Det krävs också att det finns en konkret risk för skada på den unges hälsa eller utveckling. Därtill behöver vård på frivillig väg där vårdnadshavarna ger sitt samtycke först prövas.

Om din väninna är orolig kanske hon kan prata med exempelvis en kurator, både för att få prata om sin oro men också för att få veta vad hon kan få råd och stöd i sitt föräldraskap utifrån hennes förutsättningar. Hon kan också vända sig till socialtjänsten om hon är i behov av stöd och hjälp.

Du verkar vara väldigt mån om din väninna och vi hoppas att vårt svar kan lugna er bägge.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter