A-kassa och Sjukpeng

Hej jag är utförsäkrad därför stämplar jag halvtid och har fått tjänstledigt av hälsoskäl på min arbetsplats. Vad händer om jag av outgrundlig anledning skulle få sjukpeng beviljat retroaktivt för den period jag har stämplat ?
Har försäkringskassan något personligt ansvar ? De har gett mig felaktiga råd som har gjort att min sgi har halverats.

Dan

Kommentarer

Hej!

Det du undrar över är en fråga du behöver vända dig till berörd myndighet för att få svar på och i detta fall är det Försäkringskassan som du ska vända dig till. Kontaktuppgifter dit hittar du i länken nedan:

https://www.forsakringskassan.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter