socmöte

hej

jag undrar om vårdnadshavare får vara med på socmöte med barnen?

anna

Kommentarer

Hej!

För att socialtjänsten skall kunna göra en bedömning om ett barns situation behöver socialtjänsten prata med samtliga i familjen och i vissa fall även personer i barnet och familjens nätverk. Hur samtalen ser ut kan bero på vad som föranleder mötet eller hur gammalt barnet är. Vanligtvis pratar handläggaren med varje familjemedlem enskilt såväl som tillsammans, detta för att var och en i lugn och ro skall ges möjlighet att ge sin bild.

Vid det första mötet med socialsekreteraren brukar man gå igenom hur upplägget skall se ut. Vi råder dig att ställa alla frågor du vill ha svar på till handläggaren, det är viktigt att du känner att du får god information om vad som kommer ske så att du kan känna dig delaktig i processen. En utredning skall vara ett samarbete mellan familj och handläggare för att nå fram till det bästa resultatet för barnet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter