Soc Tar Barnen?

Postat: 2010-06-22 12:33

Stämmer de att soc tar barnen om mamman inte fyllt arton?

Stine

Kommentarer

Postat: 2010-06-22 14:12

Hej

Alla barn och ungdomar har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden och socialtjänstens målsättning är alltid att barnet så långt det är möjligt ska kunna bo kvar hemma. Att en förälder själv är minderårig innebär inte på något vis att barnet automatiskt kommer omhändertas.

De gånger som socialtjänsten beslutar om att omhänderta ett barn så görs det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller om det genom något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling kan komma att skadas. Ett sådant omhändertagande kommer inte helt oväntat utan görs först efter det att socialtjänsten genomfört en noggrann utredning om hur bland annat hemförhållandena som barnet vistas i ser ut.

Beroende på hur det ser ut runtomkring den unge föräldern så kan socialtjänsten ibland fungera som hjälp och ett stöd. Att vara ung förälder är inte alltid så lätt och då kan man ibland känna sig i behov av ett yttre stöd eller vägledande rådgivning. Individ- och familjeomsorgen i den stadsdelen där man bor kan ge stöd i olika former. Tillsammans med dem tar man sedan reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Om man inte vet vilken stadsdel man tillhör så kan man via Malmö stads växel på telefon 040 - 34 10 00 få hjälp med att ta reda på det. Annars kan ni höra av er direkt till er stadsdel på något av nedanstående nummer.

Individ- & familjeomsorgen Centrum Tel: 040 34 58 70
Individ- & familjeomsorgen Husie Tel: 040 34 62 14
Individ- & familjeomsorgen Fosie Tel: 040 34 57 00
Individ- & familjeomsorgen Hyllie Tel: 040 34 57 76
Individ- & familjeomsorgen Limhamn-Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Individ- & familjeomsorgen Kirseberg Tel: 040 34 60 30
Individ- & familjeomsorgen Oxie Tel: 040 34 38 48
Individ- & familjeomsorgen Rosengård Tel: 040 34 51 30
Individ- & familjeomsorgen Södra innerstaden Tel: 040 34 58 92
Individ- & familjeomsorgen Västra innerstaden Tel: 040 34 38 30

Man kan även höra av sig till den barnavårdscentral som man tillhör. Deras kontaktuppgifter finner man på:

https://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=234154

De som jobbar på barnavårdscentralerna är specialister på barns hälsa och utveckling. Genom dem kan man sedan få stöd, rådgivning och även möjlighet att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter med dessa. De kan även vara behjälpliga i frågor kring graviditeten, förlossningen och tiden därefter.

Hoppas att du känner dig nöjd med svaret och välkommen åter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter