Hjälp med soc och annan kommun

Hej , jag går på soc och får försörjningsstöd och jag går samt skola .
Jag är 18 år och vill ha hjälp och möjlighet att flytta och byta kommun för jag mår psykiskt dåligt av att bo kvar i min stad där jag gör , har haft många problem osv .
Hur får jag hjälp med detta när jag är 18 år . De säger att jag inte kan bli placerad osv så jag vet inte vad jag ska ta mig till . Vilka rättigheter har jag ? Jag vill bara må bra, byta kommun och starta om . Vad ska jag ta mig till?

Hjälp såfort som möjligt :(

Kommentarer

Hej!

Det låter som du har haft det jobbigt och behöver hjälp för att ta dig vidare och må bättre. Du skriver att du går i skolan. Kanske finns där en kurator som du kan ta kontakt med och få hjälp och stöd av.

Du beskriver inte vad det är som gör att du mår dåligt eller hur din boendesituation ser ut idag. Det är svårt i de flesta kommuner att hitta bostad och det kan ta tid innan man hittar en bostad. De flesta kommuner har en bostadskö där man kan ställa sig i kö.

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i samhället och insatser därifrån tillämpas när alla andra möjligheter är uttömda. Detta innebär att om man som vuxen person vill flytta till en annan kommun så är det den enskildes eget ansvar att göra detta. Det finns undantag då socialtjänsten kan hjälp till med akut boende eller skyddat boende i annan kommun, t.ex. om man är utsatt för våld av en närstående person.

Vårt råd är att du söker bostad på egen hand och när du hittar en bostad så prata med din handläggare kring en överflyttning till den nya kommunen. Brukligt är att den gamla kommunen ansvarar för den första månadens uppehälle och boendekostnad och därefter är det nya kommunen man ansöker hos.

Vi hoppas att du hittar en lösning som blir bra för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter