Undrar

Får socialen lov lämna ut om en utredning från annan kommun som är nedlagd och där var inget. Får dom uppge falsk information till politiker och skolan dom placerat ens barn i? Dom tog mina barn fast där var inget i utredningarna. Och sen efter ett år dom varit placerade ljuger dom om vanvård på ens barn. Får de göra så????

Undrar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är upprörd och upplever att du och din familj blivit felaktigt behandlade. Det är alltid en svår situation när man behöver tvångsomhänderta ett barn, både för barnet och föräldrarna. Det är inte alltid socialtjänsten och föräldern har samma uppfattning om vad som är vanvård eller andra problem och svårigheter i en familj.

LVU ska övervägas var 6:e månad och då tittar man på hur situationen ser ut och vad som förändrats. Om en utredning är inledd i den nuvarande bosättningskommunen och man bedömer att det kan vara av vikt att ta del av tidigare händelser och utredningar så kan man begära ut dessa. Det kan ju finnas familjer som flyttar runt mellan olika kommuner där barn riskerar att fara illa och socialtjänsten inte kan utreda familjen eftersom man hela tiden flyttar på sig.

Såklart måste utredningar och annan information som kommer från socialtjänsten vara korrekt och överensstämma med sanningen.

Vårt råd är att prata med dina barns handläggare och ditt juridiska ombud och ta reda på vad som ligger till grund för omhändertagandet och vad som måste förändras för att det ska upphöra.

Vi hoppas att du får svar på dina funderingar och att du får stöd och hjälp i din situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter