Jag kommer snart bli hemlös

Hej

Jag komemr snart bli hemlös och har panik. Jag bor ihop med ett ex som dagligen slänger ut mig eller hotar om det. Jag har ignenstans att ta vägen, har inte min adress ngnstans, har igna pengar och har inte råd att ringa ngn o har varken vänner elelr familj. Har så mycket panik vad gör jag?????

aya

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du befinner dig i en otrygg och påfrestande situation där du regelbundet blir utslängd eller får ta emot hot om att bli utslängd. Du skriver också att du saknar pengar och inte har något nätverk som du kan vända dig till.

Beroende på i vilken kommun du bor i så kan du vända dig till socialtjänsten där om du inte har några medel för att försörja dig själv och om du helt saknar tak över huvudet och inte kan lösa din situation på egen hand. I sådana fall så ansöker du om försörjningsstöd och får därefter ett beslut där du beviljas ekonomiskt bistånd eller får ett avslag med motivering varför du inte anses ha rätt till bistånd. Viktigt att veta är att det ställs krav på att du ska ha gjort vad du har kunnat för att bidra till din försörjning vilket bland annat kan betyda att söka jobb och stå till arbetsmarknadens förfogande. Mer information om vad som krävs och vilket underlag du behöver inkomma med får du om du vänder dig till socialtjänsten där du bor.

Att leva i ovisshet om du ska få bo kvar hos ditt ex när natten kommer skapar säkert mycket stress. Vi vet inte om du exempelvis står i bostadsköer men detta är ett viktigt steg för att kunna få en egen bostad framöver. Att kontakta privata hyresvärdar och leta annonser där inneboende- och andrahandskontrakt erbjuds är också ett sätt att lösa den akuta situationen.

Vi hoppas att du fått lite vägledning i vilka steg du kan ta för att hitta en egen bostad och en trygg plats att vara på.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter