Bistånd till hyreskostnad

Hej.
Jag har en vän som är bostadslös, och som nu blivit erbjuden att hyra en bostad. Hon säger att hon nu är tvungen att betala hyran med egna pengar, innan hon blir beviljad ekonomiskt bistånd för hyran i fortsättningen.( Hon har idag endast inkomst från försörjningsstöd.) Stämmer det?

Anhörig

Kommentarer

Hej!

Du skriver att din vän har erbjudits att hyra en bostad och att hon fått information om att hon ska betala den första hyran med egna pengar. Du skriver också att hon i nuläget är beviljad försörjningsstöd och torde därför inte ha några egna pengar att betala första hyran med om vi inte missuppfattat hennes ekonomiska förutsättningar.

Vi skulle råda din vän att kontakta sin handläggare på Ekonomiskt bistånd samt även göra en skriftlig ansökan om hyra avseende bostaden. Om hon har barn eller är under 29 år kan hon också ha rätt till bostadsbidrag som hon då ansöker om hos Försäkringskassan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter