Kan man äga en bostadsrätt och samtidigt erhålla sjukpenning och få bostadsbidrag?

Funderar på att köpa en bostadsrätt och överlåta till vår dotter som under många år erhållit sjukbidrag alternativt aktivitetsstöd.
Äventyrar vi hennes bidrag om hon blir ägare till en bostadsrätt utan skuldsättning?

Tveksamma föräldrar

Kommentarer

Hej!

Om vi förstår er rätt så uppbär er dotter ersättning från Försäkringskassan och vi hänvisar er därför att kontakta dem med era frågor, se länk nedan.

https://www.forsakringskassan.se/

Om det hade varit så att er dotter beviljats försörjningsstöd från socialtjänsten så hade en prövning gjorts avseende de tillgångar hon förfogar över. Eftersom en bostadsrätt ses som en realiserbar tillgång så kan det vara så att hon hade nekats fortsatt bidrag och uppmanats att sälja bostadsrätten.

Men som vi uppfattat det så är det av Försäkringskassan som er dotter får sin ersättning varför det är dit ni ska vända er.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter