Rätt till insyn i dokumentation

Hej!
Undrar om jag som vårdnadshavare har rätt att ta del av dokumentationen och planeringen under pågående barnutredning ,socialtjänsten gällande min 10 åriga son efter en orosanmälan?

Ammi

Kommentarer

Hej!

Vilken bra fråga. Som vårdnadshavare har man rätt att ta del av journalanteckningar och andra handlingar som förvaras i personakten. Detta regleras i OSL, Offentlighets- och sekretesslagen. Det kan dock finnas tillfällen när socialtjänsten väljer att sekretessbelägga vissa uppgifter i journalen. Det kan röra sig om uppgifter som rör andra personer som har antecknats i barnets journal. I vissa fall kan socialtjänsten också hemlighålla uppgifter som rör barnet så som var barnet placerats.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter