socgubbar?

Varför heter det soctanter? Är inte det en väldigt könsstereotyp beteckning som förstärker de fördomar som finns om kön och yrken?

xyz

Kommentarer

Hej!

Vadå Soctanter på nätet? Det är en fråga som vi ofta fick framförallt i uppstarten för drygt 10 år sedan när forumet kom till. Frågorna kring vårt namn har under årens lopp varit många och frågan är befogad. En av anledningarna till att vi ursprungligen valde namnet var att vi ville utmana de dominerande föreställningarna om socialtjänsten och att till viss del provocera fram en dialog kring det sociala arbetet och dess framtid.

Genom åren har vi varit många som svarat på era frågor, såväl män som kvinnor .Vårt diskussionsforum finns främst till för Malmöbor även om vem som helst kan ställa en fråga och få den besvarad. Det är er vi vill nå ut till och om vi kan göra det genom ett namn som fortsätter att skapa debatt så ser vi inte det som en nackdel. Namnet är därtill etablerat och vida känt utanför Malmös gränser.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter