Vad händer??

Bio var på hembesök och så då att de skulle göra en orosanmälan anmälan till sov pga att sonen snart 17 år inte går i skolan som han ska. På bup-mötet hemma reste sig sonen upp och gick. Nu ringde soc angående anmälan och vi fick en mötestid, men sonen säger bara nej och tänker inte gå.. Han anser att det inte är nå problem med att han inte går i skolan.. Vet inte vad som kommer hända/ske..

Monkan66

Kommentarer

Hej!  

Vi förstår det som att du är orolig då det inkommit en orosanmälan till socialtjänsten avseende din sons skolgång och undrar vad detta kommer att innebära. Det är inte ovanligt att som förälder känna oro när en anmälan skickats till socialtjänsten men i många fall innebär det att en familj får möjlighet att erhålla stöd och hjälp om det bedöms finnas behov till detta.  

Du skriver att din son inte anser sig ha några problem och att han inte kommer att gå till kallat möte. Din son är 17 år och det kan bli svårt att mot hans vilja tvinga honom dit. Om det inte går att få honom att ändra inställning är det viktigt att du som förälder ändock går till mötet. Socialtjänsten har möjlighet att erbjuda olika insatser såsom stöd i föräldrarollen så även om din son inte vill delta kan du som förälder få stöd och hjälp.   

Vi tolkar det som att ni har kontakt med BUP och att det var under ett hembesök som de beslöt att upprätta en orosanmälan till socialtjänsten.  Om du vill kan du framföra önskemål om att BUP närvarar vid mötet hos socialtjänsten.   

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och att det blir ett bra möte på socialtjänsten. 
 
Vänligen  

Soctanterna    

Soctanter