Beslutande rätt?

En familj har en multihandikappad flicka. Mannen är biologisk pappa, kvinnan är god man alt förvaltare då flickan fyllt 19. Om mannen och kvinnan skiljer sig, vem har då rätt att besluta över flickan?

Pers.ass

Kommentarer

Hej! 

Vi förstår din fråga som om att du är orolig för hur situationen blir för den mulithandikappade flickan vid en eventuell separation mellan mannen och kvinnan.  

Om flickan har förvaltare beror det på att hon är myndig och därmed inte längre har någon vårdnadshavare.  Om kvinnan är förvaltare har hon inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för flickans räkning, utan inhämtande av hennes samtycke. 

Om kvinnan däremot har ett God mansförordnande har flickan själv beslutande rätt. 

Förhoppningsvis kommer kvinnan och mannen vid en eventuell separation kunna samarbeta om flickans bästa och utifrån hennes behov oavsett vem av dem som har beslutsrätt.    

Vi hoppas att vårt svar har varit till hjälp för dig. 
 
Vänligen  

Soctanterna 

Soctanter