Folkbokföring

...och kan jag tolka Ert svar att det "enligt socialtjänstlagen är vistelse och bostadsadress som är av vikt vid prövning av rätt till bistånd" som att folkbokföringsadress är oviktigt??

Mvh Kalle.

Kalle

Kommentarer

Hej!

Vi har precis svarat på en liknande fråga. Folkbokföringsadressen är en viktig del i socialtjänstens bedömning av personens rätt till ekonomiskt bistånd. Den är dock inte allena styrande. När socialtjänsten bedömer var den enskilde har sin starkaste anknytning utgår de bland annat från var personen är folkbokförd, var personen har sitt sociala nätverk och var personen själv anser sig ha sin starkaste anknytning.

Om du vill läsa mer hänvisar vi dig att läsa Socialstyrelsens riktlinjer om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter