Folkbokföring

Hej, jag fick inte svar på frågan om de kan avslå ansökan om försörjningsstöd enkom på den omständigheten att jag inte är folkbokförd på den adress jag söker bistånd för.

Kalle

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst och vi kan därför inte kommentera om socialtjänsten har gjort rätt bedömning i just ditt ärende.

Många av de rättigheter och skyldigheter vi har är beroende av att vi är folkbokförda. När socialtjänsten bedömer rätten till ekonomiskt bistånd utgår de bland annat från var personen har sin starkaste anknytning. Folkbokföring är en stor del i det, men även var personen har sitt sociala nätverk och var personen själv anser sig ha sin starkaste anknytning ligger till grund för bedömningen. Även om man inte är folkbokförd i en kommun kan man ha rätt till viss hjälp i akuta situationer utifrån att man vistas i kommunen.

Vill du läsa mer hänvisar vi dig att läsa Socialstyrelsens riktlinjer om ansvarsfördelning mellan bosättnings- och vistelsekommun:

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19131/20...

Vi hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter