Sekretess vid utlämnande av uppgifter vid LPT.

Får socialtjänsten lämna ut uppgifter om att ena vårdnadshavaren dömts till LPT
Paragraf 47. 1 natt. till den andra vårdnadshavaren ( som är dömd till ett kontaktförbud mot den andra vårdnadshavaren ) ?
För att dem har gemensam vårdnad om ett barn 12 år. Oavsett om inte barnet är boende hos den vårdnadshavaren som fick en LPT , för att personen hade en suicidrisk en kväll. ???

Jenna.

Kommentarer

Hej! 
           
Det här med sekretess är inte alltid så lätt. Om det bara hade gällt en vuxen person som omhändertogs enligt LPT, så är det uppgifter om personen som kan innebära skada och men för personen om det lämnas ut till annan.  
 
När det däremot inkommer som en anmälan enligt 14 § SoL om ett barn och dess behov, så kommer uppgiften in i barnets akt. Barnets vårdnadshavare är part och har rätt att ta del av uppgifterna som inkommer och ta del av de anmälningar som gäller barnet. Vårdnadshavarna, om båda föräldrarna är vårdnadshavare, har lika stora skyldigheter som rättigheter gentemot barnet. Om det finns en oro att du som förälder och vårdnadshavare med anledning av psykisk ohälsa inte kan ta hand om ditt barn, eller att din ohälsa kan påverka barnet vid ett eventuellt umgänge bör den andre vårdnadshavaren ha vetskap om detta för att kunna skydda ert barn i den situationen. 
 
Vänligen  
 
Soctanterna 

Soctanter