Försökslägenhet?

Hej.

Har hört att det finns en insats som heter försökslägenhet i en del kommuner, är det något som finns i Malmö kommun? Och hur går man i så fall till väga för att ansöka om insatsen? Stockholm verkar exempelvis erbjuda de här insatserna: https://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/S...

NN

Kommentarer

Hej! 

Malmö Stad har en rad olika insatser för hemlösa malmöbor exempelvis boendestöd och Bostad först. Just den insatsen som Stockholm har finns inte i Malmö.  

Beroende på vad som orsakar behovet av insats ser ansökningen olika ut. Vi råder dig att kontakta vuxenmottaget i det område i Malmö som du tillhör och pratar med dom hur du ska gå vidare. 
Hoppas att du får ett boende som fungerar för dig. 

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter