Annan kommun

Hej har socialhjälp i Hagfors kommun men vill flytta till Forhaga kommun går det min äldsta dotter bor där

Magg67

Kommentarer

Hej! 

Att bo nära sin familj kan vara en stor trygghet och ge mycket glädje. 
Självklart ska man kunna flytta trots att man har hjälp eller stöd från socialtjänsten. Det viktiga är att flytten planeras tillsammans med berörd handläggare. Vårt råd är att kontakta handläggaren som beviljat den insats som du har och rådgör med hen vad som behövs göras innan flytt. Ofta är det så att den gamla kommunen begär överflyttning av ärendet till den nya kommunen.  

Vi hoppas att flytten går bra och att du kommer att trivas i din nya hemkommun. 

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter