Trångboddhet

Vill fråga i vad som gäller i nedanstående fall och vad förvaltningsrätten sagt i liknande fall.
Ärendet gäller ett vuxet barn (25) som bor hemma hos sin mamma med ett barn (3år) med sin sambo i ett rum på 12m2. De väntar nu tillökning i familjen, har ingen inkomst och skulder hos kronofogden. De har vänt sig till socialförvaltningen med förfrågan om hjälp med bostad med hänvisning till barnens bästa men fått avslag. Är det barnens bästa att disponera 3m2 per person och är detta föräldrarnas ansvar så till den grad att barnen riskerar att omhändertas? Tacksam för ett så utförligt svar som möjligt :)

Janne

Kommentarer

Hej! 
 
På din fråga låter det som att det är en fallbeskrivning som du fått i ett utbildningssyfte. Soctanter på nätet är ett frågeforum för privatpersoner som har funderingar och frågor av social karaktär.  
 
Alla ärenden på socialtjänsten ska prövas individuellt. Varför familjen fått avslag är inget som framgår. Vad förvaltningsrätten säger i liknande fall kan så klart vara intressant, men säger inget om ärendet i sig. Innebär trångboddhet generellt att barn far illa och att föräldrarnas förmåga ska ifrågasättas? 
 
Vänligen   
 
Soctanterna 

Soctanter