Akut behov av bostad

Hi,I need apartment emergency.My husband,doter and me are work,and my son go to school.He is 14 years old.We lived at our friend ten mounts,and now we must go out.Because we are nine persons in 3 rooms.They don't have privatcy and we too.My son doesn't have place to learn his homeworks.Please help us!

Daca40

Kommentarer

Hej!  
  
Du skriver att du och din familj är i akut behov av en bostad och att ni har bott hemma hos vänner en längre tid men inte längre kan bo kvar där. Självfallet skapar detta otrygghet och en osäkerhet kring hur framtiden, och till och med nästa dag, ska se ut. Att din son som går i skolan inte får ro och möjlighet att fokusera på sina läxor är förmodligen ytterligare en stressfaktor för dig och din familj. Med det sagt så är ni tre vuxna som har en inkomst vilket underlättar när ni söker boende. 
  
Om det är så att ni bor i Malmö idag så är bostadsmarknaden, liksom i många andra större städer, ansträngd och det begränsar möjligheterna att få en stadigvarande bostad som gör att man kan planera för framtiden, fokusera på arbete och studier och känna sig trygg med att grundläggande behov är tillgodosedda. Det ställs höga krav på att individen ska lösa sin bostadssituation på egen hand. Ett sätt är att ställa sig i kö i exempelvis den kommunala bostadskön. I Malmö finns en kommunal bostadskö som heter Boplats Syd och många av Malmös hyresvärdar finns representerade här. Det kostar 300 kr per år att stå i kön och det är ett sätt att på sikt ha möjlighet att få ett förstahandskontrakt. Du kan läsa mer om Boplats Syd på deras hemsida:  
 
https://www.boplatssyd.se/ 
  
Ett annat sätt att söka bostad är genom att på egen hand kontakta hyresvärdar som inte är med i kommunala bostadskön, att berätta för släkt, vänner och bekanta att ni letar boende samt att söka andrahands- eller inneboendekontrakt via olika hemsidor. 
 
Om ni behöver tips i ert bostadssökande kan ni vända er till Bostadsrådgivningen som finns till för Malmös invånare. De ger bland annat rådgivning i bostadssökande och i andra frågor som rör boende. Ni kan läsa mer på följande länk: 
 
https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi... 
 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att invånarna i kommunen inte riskerar att fara illa och ett särskilt ansvar för de barn som bor i kommunen. Med det sagt är det föräldrarna som har huvudansvaret för att säkerställa att barn har tak över huvudet och får sina behov av trygghet och omsorg tillgodosedda. Det läggs också ett stort ansvar på den enskilde att själv avhjälpa sin nöd.  
  
Vi hoppas att du har fått svar på din fråga och att ni  
  
Vänligen  
  
Soctanterna 
 

Soctanter