Sekretess

Får en socialsekreterare prata om en klients liv med sina kompisar ifall hen inte nämner vad klienten heter?

fundersam

Kommentarer

Hej! 
 
Svaret på din fråga är nej. En socialsekreterare har sekretess.  
 
Sekretess gäller även inom en myndighet.  Med det menas att det endast är de som arbetar eller behöver få informationen för att kunna utföra sitt arbete som ska få den.  
 
Har du synpunkter eller klagomål på handläggarens tjänsteutövande kan du kontakta dennes chef eller vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du kan läsa mer om IVO på nedanstående länk: 
 
https://www.ivo.se/ 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter