Grannar som stör

Hej,
Jag har en äldre granne som troligen har någon diagnos. Hen skriker och slår i möbler/dörrar dygnet runt i perioder. Hen kan börja när som helst med detta och kan pågå i flera dagar i sträck. Hen lever ensam så hen skriker och galer ensam men verkar som hen inbillar sig att det finns någon framför hen.
Detta har varit ett stort problem i många år dick den senaste året har det blivit ohållbart.
Hur kan hen få hjälp. Hen har en son o dotter men de gör inget åt saken, brf föreningens styrelse har kontaktat dem flera gånger ang detta.
Hen behöver hjälp
Mvh En granne till hen

Orolig granne

Kommentarer

Hej! 
 
Vi förstår din oro för din granne och att det är jobbigt för er att det pågått så länge. 
 
Kanske finns det någon i huset eller annan bekant till din granne som kan prata med hen om hens mående och om hen vill ha hjälp. 
 
När det rör sig om psykisk ohälsa är det främst till sjukvården som man får vända sig till. Första kontakten är oftast vårdcentralen. Dessa kontakter är frivilliga och personen själv måste söka hjälpen.  
 
Om inget av detta är något alternativ kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten, som då kan kontakta personen och fråga om hen önskar stöd och hjälp med något, en sjukvårdskontakt eller någon form av hjälp hemma. Socialtjänsten kan dock bara hjälpa till om personen själv önskar någon hjälp. 
 
I det akuta kan ni behöva kalla på störningsjouren om det finns sådan kopplad till huset ni bor i eller kontakta polisen. Polisen har möjlighet att mot en persons vilja ta med personen till sjukhuset för psykiatrisk bedömning om detta bedöms nödvändigt. 
 
Hoppas att din granne för den hjälp hen behöver. 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter