Påverkar LOB körkortstillståndet

Hej försvinner dina lob på transport styrelsen efter 2 år och ej är någon belastning

Trevlig kille

Kommentarer

Hej! 
 
Transportstyrelsen är den myndighet som utreder om en person är lämplig för körkort och i sin utredning tar de in uppgifter från andra myndigheter. De kontrollerar olika register fem år tillbaka i tiden för att bedöma personens lämplighet. I bedömningen tar de bland annat hänsyn till om personen har omhändertagits av polis enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Du kan läsa mer på följande länk: 
 
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/personliga... 
 
Transportstyrelsen är också den myndighet som utreder om körkort ska återkallas. Det gör de genom att de får information om en person har omhändertagits enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Du kan läsa mer på följande websida: 
 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/... 
 
Enbart en LOB registreras inte i belastningsregistret, då de inte uppfyller kraven på att få införas i belastningsregistret, se 3 § i lagen om belastningsregister.  
 
Socialtjänsten har däremot skyldighet att spara inkomna handlingar under en period, oftast i två år, om det inte finns en akt på personen. Därefter slängs de handlingarna. 
 
Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och i annat fall hänvisar vi dig vidare att kontakta Transportstyrelsen för mer information.  
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter