Flytta tillbaka till Sverige

Hej, jag skulle vilja flytta tillbaka till Sverige, jag har svensk personnummer, men efter många år i Italien vet jag inte om jag fortfarande ä en svensk medborgare.
Skulle vilja veta om jag fortfarande är folbokförd och eventuellt hur jag skall ta mig till vara för att kunna göra allt på rätt sett. Jag är inte gift, men har en Italiensk Sambo och två små barn.
Var kan jag hitta all information jag behöver

Supersimo

Kommentarer

Hej! 
 
Om du en gång har varit svensk medborgare och inte själv har sagt upp ditt medborgarskap så är du fortfarande svensk medborgare. Ditt medborgarskap framkommer av ditt pass. Om du är osäker på vilket kan du ta kontakt med Skatteverket. Det samma gäller frågan om din folkbokföring. Om du inte själv vet med dig om du är registrerad som folkbokförd i Sverige kan du kontakta Skatteverket på telefonnummer 0771-567567 eller besöka deras websida: 
 
https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html 
 
Om du inte är svensk medborgare men önskar bli det ska du kontakta Migrationsverket för att förhöra dig om vad som gäller för just dig. Du kan läsa mer på deras websida:  
 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare.html 
 
Tänk på att du bör ordna med boende och försörjning innan du och din familj flyttar tillbaka till Sverige. Den hjälp man kan få av socialtjänsten är begränsad, varför det är bra att i så god tid som möjligt planera så att ni får en bra flytt. 
 
Vi hoppas att du har fått svar på din fråga! 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter