Medlem i ett parti

Jag skulle vilja säga upp mitt medlemskap i socialdemokraterna.

Rahwa

Kommentarer

Hej!

Vi har redigerat din fråga för att bevara din anonymitet.

Du har skrivit till Soctanter på nätet, ett form för frågor som rör socialtjänsten och social problematik. Om du önskar gå ur Socialdemokraterna får vi hänvisa dig att kontakta dem. Du kan läsa mer på deras hemsida:

https://www.socialdemokraterna.se/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter