Transportstyrelsen Utredning

Hej!
Jag fick yttrande om att inredning av socialen skulle göras gällande mina alkohol/drogvanor pga en 2.5 år gammal dom av innehav av cannabis. Jag känner nu att jag ej vill medverka i detta och hellre kan vänta 2.5 år till så mitt belastningsregister är rent då jag ej är i desperat behov av körkort och mår rent ut sagt dåligt av att dra upp det snedsteget något mer för utomstående då jag helt har tagit avstånd från detta. Min fråga är alltså, vad händer om jag ej vill medverka i utredningen och kan det påverka min familj på något negativt sätt då jag har en nyfödd dotter som jag inte vill ska hamna i något problem eller utredning av detta. Vill säga att jag för övrigt är helt ostraffad och aldrig förekommit i någon utredning, har bra och stabil livsstil i övrigt. Mår dåligt över detta och uppskattar svar! Tack på förhand.

Lelle

Kommentarer

Hej! 
 
Gamla försyndelser hinner ibland ikapp en, och oftast är det något som man bara kan lägga åt sidan och fortsätta med livet.  
 
I ditt fall verkar det vara en händelse som du rent känslomässigt blir påverkad av, då du inte alls vill prata om dina nuvarande alkohol- och drogvanor eller diskutera med socialtjänsten hur du idag lever, även om det är vad Transportstyrelsen önskar för att pröva din lämplighet för körkort. 
 
Innan du helt beslutat dig för att inte medverka, vill vi bara informera dig att socialtjänsten som ska yttra sig, ska titta på din situation idag, hur dina alkoholvanor och eventuell droganvändning ser ut nu, och inte då. Socialtjänsten i din kommun går igenom om det finns någon akt och tidigare utredning på dig, och om det finns någon dokumenterad missbruksbehandling eller liknande. I övrigt är det dina uppgifter och det du berättar som ligger till grund för yttrandet.  
 
På din fråga om det kan påverka din familj och nyfödda dotter negativt är det endast om det idag framkommer någon oro för ditt barn som socialtjänsten kan inleda en utredning. Enbart gamla försyndelser kan inte ligga till grund för en utredning. 
 
Så klart kan du välja att inte medverka till att en utredning görs, och detta kommer att innebära att socialtjänsten meddelar Transportstyrelsen att du inte medverkar till utredningen. 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter