Psykisk ohälsa

Hej!
Min mor är 90 år. Hon skulle inte hålla med mig om att hon alltid lidit av psykisk ohälsa och haft ett svårt liv. Är rädd för sjukvården och vägrar inse att hon behöver hjälp. Kommer i konflikt med alla runt omkring. Beter sig kränkande med paranoida drag. Nu har hon blivit uppsagd från sin lägenhet då hyresvärden inte orkar mer. Jag orkar inte heller. Är själv pensionär. Hon inser inte allvaret i sin situation. Vad kan jag göra? Jag når inte fram.

Bekymrad dotter

Kommentarer

Hej! 
 
Det låter som att du är orolig för din mor och har försökt hjälpa henne under en längre tid, men att orken nu är på väg att ta slut.  
 
Vi förstår det som att du gjort flera försök för att få din mor att uppsöka hjälp för sin psykiska ohälsa utan framgång. Svårigheten är om personen själv inte anser att den är i behov av hjälp för sin psykiska ohälsa. I Malmö finns två vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, på Drottninggatan och Fosievägen. Du når dem via Skåne universitetssjukhusets växel på 040-331000.  
 
Du kan även vända dig till det socialtjänstkontor som din mor tillhör för råd och eventuell orosanmälan. Om du vill göra en orosanmälan till socialtjänsten utifrån din mors psykiska ohälsa och eventuella utsatta situation utifrån sin bostadslöshet kan du välja mellan att vara anonym eller uppge vem anmälan kommer ifrån. Om du väljer att vara anonym vill vi uppmana dig att tänka på att inte uppge namn, adress eller i vilken relation du står till den du anmäler oro för. 
 
Vi hoppas att du har fått svar och vägledning! 
 
Vänligen  
 
Soctanterna 
 
 
 

Soctanter