Undran

Hej!
Om en myndig person får en orosanmälan på sig (20 år) (egentligen falsk anmälan men de är ju en annan sak...) Men om vi är familjehem, kommer dom ”vuxna” föräldrarna i huset dras in i den (min)? Man kan säga att denna anmälan är falsk, handlar mer om ett tjafs och protest. Vi är en jätte tajt familj och den här anmälan har tagit otroligt hårt på mig. Stort frågetecken varför anmälningen kommit, jättekonstigt men de är som det är... MEN hur fungerar sekretessen där? När en myndig person i familjen får en orosanmälan på sig, när vi är familjehem om det har nån betydelse? Och framför allt tänker jag ju också på om min handläggare (har inte träffat hen än) får framföra mina ord, saker jag berätta som rör bara om ”mig” till typ de andra på myndigheten? Pga planeringen? Känns väldigt konstigt och kan lova att ”placeringen” mår jättebra så detta handlar INTE om det överhuvudtaget! Men vill gärna veta hur sekretessen lyder här.
Tacksam för hjälp!! Mvh

Undran

Kommentarer

Hej! 

Som vi förstår det är du orolig för vad orosanmälan som inkommit till socialtjänsten på dig ger för konsekvenser för din familj med hänsyn till att familjen är familjehem.  

När det gäller orosanmälningar på vuxna personer skiljer det sig från om du hade varit minderårig i att dina föräldrar inte informeras. När socialtjänsten får en orosanmälan som gäller en vuxen person är det brukligt att de kontaktar den det gäller. Syftet med samtalet är att du har möjlighet att bemöta den oro som inkommit. Med andra ord, hur du ställer dig till oron. Beroende på vad det är för oro som inkommit kommer du att erbjudas råd, stöd och eventuella insatser från socialtjänsten om bedömning görs att du kan vara i behov av det. 

Om det föreligger stor oro som inkommit gällande missbruksproblem kan socialtjänsten efter bedömning besluta om att inleda en LVM utredning, Lagen om vård av missbrukare. Det för att bedömning gjorts att det föreligger behov av att utreda vidare. Socialtjänsten kan som sista utväg ta beslut om tvångsvård, det genom att fatta beslut om ett omedelbart omhändertagande av missbrukare, eller ansöka om att ett LVM för vård och behandling. Ett sådant beslut fattas av Förvaltningsrätten och det är särskilda grunder som måste vara uppfyllda. 

Vad gäller din fråga om sekretessen, är det endast du som informeras utifrån att du är myndig. För att bryta sekretessen ska du ha givit ditt medgivande tex till dina föräldrar. 

Vi förstår att du oroar dig för om andra inom socialtjänsten kommer att informeras? Det är svårt att besvara din fråga utifrån ett generellt perspektiv. Sekretess gäller även inom en myndighet.  Med det menas att det är endast de som arbetar eller behöver få informationen för att kunna utföra sitt arbete ska få den. 

Vi råder dig att i samtalet med din socialsekreterare ta upp dina funderingar samt bemöta oron utifrån din uppfattning. 

Vi hoppas att du har fått dina frågor besvarade! 

Vänligen 

Soctanterna 

Soctanter