Boplats syd?

Hej. Jag fick en lgh via boplats syd, har socialbidrag, o. Förra handläggaren på soc sa, max 6000kr hyra, lgh jag fick var på 5700, vill inte bo hemma hela livet, o chefen på soc sa, de e inte lönt du söker för du kmr o få avslag ändå...vad ska jag göra?

Undrar

Kommentarer

Hej! 
 
Först och främst vill vi säga grattis till dig och din nya lägenhet. Vi vet att bostadsmarknaden är ansträngd och att det kan ta tid och vara svårt att få ett förstahandskontrakt.  
 
Vi tycker att det låter konstigt att någon på socialtjänsten har sagt till dig att det inte är lönt att du ansöker om ekonomiskt bistånd för hyreskostnad. För att få sin sak prövad är det bästa sättet att lämna in en ansökan. Om du skulle få avslag har du då möjlighet att överklaga beslutet.  
 
I Malmö utgår socialtjänsten från Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta bostadskostnad för att bedöma vad som är en skälig hyreskostnad. Det görs dock alltid en individuell bedömning. Du kan läsa mer på Malmö stads hemsida: 
 
https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Forsorjning-och-ekonomi/Fo... 
 
Vi råder dig att kontakta din socialsekreterare för att ansöka om hyresintyg. Ett hyresintyg är ett intyg där socialtjänsten intygar att de kommer bevilja dig en viss summa avseende hyreskostnad, under förutsättning att du är berättigad ekonomiskt bistånd.  
 
Vi hoppas att du har fått svar på din fråga! 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter