Person får inte den hjälp den behöver

Vad kan jag göra om jag upplever att en person inte får den basala hjälp med hygien, hälsa, rena kläder osv som den bör få om den har personlig assistans beviljad? Det är släktingar som utför insatserna och jag börjar blir riktigt orolig för personens välmående, även släkting som är god man. Hen är inte kapabel till att själv säga ifrån eller be om hjälp. Då personen är myndig förstår jag att en orosanmälan inte är aktuell. Vem bör jag kontakta? Biståndshandläggare? Överförmyndarnämnden?

Förvirrad och orolig

Kommentarer

Hej! 
 
Det låter inte alls bra att du är orolig för din väns välmående. Att vara beroende av andra personer i den utsträckning som du beskriver gör såklart att man befinner sig i en extra utsatt situation. Därför är det bra att det finns de som bryr sig om sina medmänniskor och uppmärksammar om allt inte verkar stå rätt till.  
 
Du kan givetvis kontakta både biståndshandläggaren som godkänner insatserna och Överförmyndarnämnden som ansvarar för god man för att föra fram din oro. Du kan också kontakta IVO, inspektionen för vård och omsorg, som är den myndighet som utövar tillsyn över bland annat LSS och socialtjänsten (som både personlig assistent och god man tillhör), för att anmäla din oro. Tillsynen ska se till att säker vård och omsorg av god kvalitet ges och att arbetet som utförs på bästa vis gagnar den enskilde. IVO har ett tydligt brukarperspektiv och står på brukarens sida. Du kan kontakta IVO på telefonnummer 010-788 50 00 eller läsa mer om deras verksamhet på deras hemsida: 
 
https://www.ivo.se/ 
 
Vi hoppas att du har fått svar på din fråga och att det går bra för din vän! 
 
Vänligen 
 
Soctanterna 

Soctanter