Behov av HVB

Hej
Jag är vuxen person med missbruksproblematik. Har även svårt med boende osv.

Jag skulle vilja bli placerad på HVB hem. Jag undrar vilka krav som ställs för att socialnämnden skall bevilja en sådan insats och vad är skillnaden mellan socialtjänst och nämnd?

MvH //

Behöver bli placerad

Kommentarer

Hej! 
Din första fråga är lite mer komplicerad och kräver en mer omfattande utredning av dig och dina behov än vad vi kan göra här. Vi råder dig att kontakta socialtjänsten där du bor för att göra en ansökan om vård för ditt missbruk. 

Vid en utredning kommer socialtjänsten att undersöka hur ditt missbruk ser ut och vad som skulle kunna tänkas fungera för att du ska få en tillvaro utan missbruk. 

Socialtjänsten är tjänstemän som utreder och förbereder för att föredra olika ärenden vad gäller kostsamma behandlingsinsatser för nämnden. Nämnden är politiskt tillsatt för styrning av kommunen och består av politiker. Det är nämnden som fattar beslut i frågor rörande socialtjänsten och enskilda ärenden utifrån det underlag som de fått presenterade för sig.  

Hoppas svaren kan vara till hjälp för dig. 
 

Vänligen 

Soctanterna 
 
 

Soctanter