Stöd

Hej!

Jag undrar vad för typ av stöd (tänkte frivilligorganisationer och liknande) som skulle kunna finnas för en äldre man som inte kan svenska och mår väldigt psykiskt och fysiskt dåligt? Tänker någon som kan översätta ex. myndighetspapper och vara behjälplig med att boka läkartider osv?

Vicky

Kommentarer

Hej!
Vi beklagar den situation du beskriver kring den äldre mannen och förstår att du önskar att han kan få stöd i sin situation.  

Vi förstår det som om att du efterfrågar stöd som kan ges genom annan än sjukvården och socialtjänsten. Ett sådant utbud ser olika ut beroende på var personen bor, men Malmö Stad har flera olika verksamheter som riktar sig till äldre med olika behov av stöd. Du kan läsa mer om det på Malmö stads hemsida, inom verksamheten Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.  

https://malmo.se/Fot/Roller/Lattlast/Omsorg-vard-och-stod.html 

Du är alltid välkommen att kontakta någon av de kommunala verksamheterna för mer vägledning om vart mannen kan vända sig. 

Om du önskar få information om vad olika frivilligorganisationer kan erbjuda råder vi dig att vända dig direkt till dem. I Malmö finns det flera kyrkor som har olika typer av stödjande verksamhet. Även Röda Korset har stöd för äldre samt något som heter Äldrekontakt. Vi Soctanter har inte insyn i de verksamheter som inte är kommunala, men det finns mycket information att finna på internet.  

Vi önskar dig lycka till och vi hoppas att mannen får stöd till en bättre hälsa och en meningsfull tillvaro.  

Vänligen  

Soctanterna  

Soctanter