Urinprov vid utredning av körkort

Hej!

Jag ska på en utredning angående mina nykterhets- och drogförhållanden hos socialnämnden. Det är Transportstyrelsen som önskar ett yttrande.

Jag blev tagen av polisen i en park (inte i bilen eller i närheten av någon bil) med cannabis då jag var inne i en rejäl svacka i livet. Detta har med all rätta Transportstyrelsen fått reda på och vill nu alltså göra en utredning - vilket känns helt rimligt.

Nu till min fråga:
Efter samtal med soc, görs det då ett urinprov på plats vid första mötet? Är det rutinmässigt?
Eller kan jag - för att bevisa min nykterhet i alla avseenden - önska att få göra ett urinprov vid första träffen eller boka in ett nytt möte för provtagning?

Jag vet som sagt att jag inte är en missbrukare och att detta var en dålig period i mitt liv som var en engångsföreteelse och känner bara helt enkelt att jag vill få detta överstökat och visa min nykterhet samt inte behöva göra och betala för dyra tester i månader framöver.

Tacksam för svar :)

DenSnällaKillenPåBussen

Kommentarer

Hej! 
 
När Transportstyrelsen begär yttrande betyder det att Transportstyrelsen ställer frågan huruvida du är lämplig att ha körkort. Ett yttrande skall innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma din lämplighet som innehavare av körkort. Exempel på sådana omständigheter är eventuellt missbruk, omfattning av missbruk, delaktighet i behandling och hur lång tid man varit drogfri. 
 
Det finns inget generellt svar när en lämplighetsbedömning görs, den är individuell.  När socialtjänsten gör en utredning avseende dina nykterhets- och drogförhållande så är det utifrån det du själv berättar och den kännedom som finns från tidigare.  
 
Det kan bli aktuellt för dig att lämna drogtest om det bedöms finnas behov av det. Det är i så fall Transportsstyrelsen som kommer att begära detta. Du kan läsa mer på Transportsstyrelsens hemsida genom länken nedan. 
 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medici... 
 
Vi hoppas du förblir drogfri och önskar dig lycka till med ditt körkort! 
 
Vänligen  
 
Soctanterna  
 

Soctanter