Är Detta

Postat: 2009-06-15 11:14

Ett barn med skiljda föräldrar bor VV. Nu nekar den ena föräldern barnet på 12 år att ringa till den andre föräldern från hemtelefonen. Barnet får istället ringa från sin egen mobil till föräldern. Barnet har ett mobilabonnemang som barnet betala självt genom månadspengen.
Barnet har inte tidigare "missbrukat" hemtelefonen på något sätt utan endast ringt normallånga samtal till fast telefon. Får man neka barnen eller kräva att de ska "betala" själva???

Maria

Kommentarer

Postat: 2009-06-16 10:51

Hej

Den lagtext som styr vårdnads- och umgängesfrågor går att finna i Föräldrabalken. Föräldrabalken bygger på att barn är i behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna även om de inte lever tillsammans. Föräldrar har en plikt att främja umgänge och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge tillgodoses. Umgängesrätten är en del av vårdnadsansvaret. Barnet har ett grundläggande behov av att få träffa båda sina föräldrar och barnets vårdnadshavare har en skyldighet att tillgodose detta behov, lika väl som barnets övriga behov.

Utifrån det du skriver och om barnet vill, bör det inte finnas några orsaker till att barnet inte får ringa upp den andra föräldern, man kan också tycka att barnet inte ska behöva betala för samtalet själv. Föräldrar är trots allt försörjningsskyldiga för barnet tills att det fyller 18 år alternativt 21 år om barnet går i gymnasiet.

Man kan givetvis undra vilka skäl som ligger till grund för beslutet att inte tillåta barnet att använda telefonen, oavsett vad som är anledningen ska man aldrig glömma att utgå från vad som är bäst för barnet. Om det finns en konflikt mellan er föräldrar bör ni reda ut den, barn ska inte användas för att uppnå de vuxnas syften. Föräldrars skyldighet är att se barnets behov och handla därefter.

Finns det behov av hjälp och stöd utifrån, någon att rådfråga eller eventuella samarbetssamtal mellan er som föräldrar, är ni välkomna att ta kontakt med Familjerätten i Malmö på telefon 34 52 38 (telefontid vardagar kl.8-9).

Vänligen

Soctanterna

Soctanter