Viktiga frågor och svar

Hej Soctanter!

Tack för en viktig och värdefull frågesida.

Den som följt er sida en längre tid kan se att något har förändrats. Tidigare svarade ni alltid stringent på läsarens frågor enligt mönstret:

1. Stringent svar på frågan.
2. Betoning av att ni bara kan svara generellt och inte på det enskilda fallet,
med hänvisning tillbaka till berörda socialsekreterare.
3. Information om att man kan överklaga beslut, samt att man också kan vända sig till IVO.

Men nu är svararen mera övervägande bara 2. och 3. Det stringenta svaret blir överhoppat. Jag kan tänka mig tre orsaker:

1. Man vill inte stöta sig med kollegor lokalt, och ute i landet.
2. Man har fått förändrade arbetsvillkor och kanske för stressigt att hinna med att besvara frågorna.
3. Man känner sig osäker på det korrekta svaret. (Kanske har ni organiserat om så att den som svarar på frågan arbetar mera ensam än förut och därför blir mera osäker?)

Det är ju naturligtvis så som ni säger att alla frågor måste behandlas individuellt, och att Soctanter inte har möjlighet att göra den individuella bedömningen. Men det finns ju ofta ändå ett korrekt och stringent allmänt svar.

Det har varit mycket värdefullt att som läsare och medborgare ta del av de svaren. Man skriver ju hit för att få veta sina rättigheter.

Men när ni hoppar över steg 1. i svaren så förmedlar ni istället att det finns en stor rättsosäkerhet. Det låter som att allt är godtyckligt, upp till den enskilda socialsekreteraren att tolka. Och så är det ju inte.

Ni behöver inte publicera den här frågan, om ni inte vill. Men jag blir glad om ni gör det förstås. Jag ville bara skriva och ge er feedback. Och tacka för en värdefull hemsida med förhoppningen att den ska vara lika stringent i sina svar framöver som tidigare.

Fundersam

Kommentarer

Hej,

Tack för dina synpunkter. Vår ambition är att vägleda personer, till exempel avseende hur de ska gå tillväga för att få svar på frågor som rör enskilda ärenden. Vi värnar om rättssäkerhet och vill informera om de riktlinjer och förordningar som styr socialtjänstens arbete.

Det låter som om att du är mån om att myndighetsutövande inte ska vara godtyckligt och att det ska vara en hög interbedömarreliabilitet. Det tycker vi också. Vår intention är att ge direkta svar på de frågor vi kan besvara, och korrekta hänvisningar på de frågor som är avhängigt den enskildes situation.

Vi hoppas att de personer som vänder sig till oss med sina svårigheter och frågor känner att de får stöd och vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter