Personuppgifter

Brukar ni inte anonymisera frågorna innan ni publicerar dem ? Här finns ju både personnummer, namn och kontaktuppgifter kvar

Allt gott!

-

Kommentarer

Hej

Tack för din uppmärksamhet. Givetvis ska frågorna anonymiseras. Vi har rättat till misstaget och kommer vidta de åtgärder som görs vid felhantering.

Vänligen Soctanterna

Soctanter