tystnadsplikt

Hej
jag undrar om socialen får berätta för barn när en förälder har varit inlagd och varför föräldern har varit inlagd

cecilia

Kommentarer

Hej 
Det svårt att svara på din fråga då vi inte vet omständigheterna kring ditt ärende. Generellt gäller sekretesslagen i alla socialtjänstens ärenden. Det kan finnas skäl att häva sekretess och rekommenderar dig därför att kontakta din handläggare för att få information om hanteringen av ditt ärende. Socialtjänsten ska alltid utgå från barnets bästa.  

Hoppas svaret har varit till hjälp för dig 
 
Vänligen  
Soctanterna 

Soctanter