Till Sverige efter 40 år...

En äldre släkting till mig har bott utomlands (inom EU) i över 40 år, men har nu blivit sjuk och vi måste försöka få hem henne. Vart kan man vända sig för att få råd och hjälp kring detta? Hon har inga anhöriga där hon bor.

Syster

Kommentarer

Hej! 
Det är svårt att svara på din fråga. Vi utgår från att din släkting är svensk medborgare och har rätt att vistas i landet. Eftersom du skriver att släktingen bott utomlands så länge, uppbär hon förmodligen någon pension från det land hon befunnit sig i.  

Generellt bör man ju förbereda sin flytt; det vill säga att man har någonstans att bo och också en möjlighet att försörja sig.  

Vi förstår av din fråga att din släkting har blivit sjuk och kanske inte givits möjlighet att planera sin hemkomst. 

Väl på plats i Sverige har alla möjlighet att söka bistånd hos socialtjänsten i form av boende och uppehälle.  

Ett tips kan vara att vända sig till Försäkringskassan för mer information, då de handlägger bland annat pension och bostadstillägg. 

Hoppas att detta kan vara till lite hjälp! 
 
Vänligen 
Soctanterna 
 

Soctanter