Anmälan

Hej,
Det har gjorts en anonym orosanmälan mot min man som dricker alldeles för mycket. Vi & barnen har varit där & man valde att inte inleda utredning, dock fick min man namn på en beroende mottagning som han har besökt. Han har varit på samtal & inväntar nu återkoppling. Jag är dock orolig att det görs ytterligare en anmälan från mottagningen till soc & att något dras igång. Har dom skyldighet att orosanmäla om barn är i hushållet? Eller tar dom hänsyn till soc bedömning om att utredning inte behövs? Vi vill vara att han ska få hjälp & inte dra in barnen.

Ledsen

Kommentarer

Hej 
Vi förstår att du känner en oro för att ännu en orosanmälan ska inkomma till socialtjänsten. 

Utifrån den första orosanmälan som inkommit till socialtjänsten har bedömning gjorts att utredning ej ska inledas. Din man har tackat ja till att gå till en beroendemottagning vilken han redan besökt. Om det inte framkommer nya uppgifter hos denna beroendemottagning som skulle föranleda oro för era barn, så görs troligen ingen anmälan därifrån. 

En förutsättning för att oron ska minska för barnen är att din man får och tar emot hjälp med sitt problem med alkohol. 

Hoppas vårt svar var till någon hjälp. 

Vänligen 
Soctanetrna 

Soctanter