Drogprover?

Jag har under ca 1 års tid, gjort allt i min makt för att underlätta umgängen mellan min son och hans pappa. Misstankar om att han inte lämnat sitt drogmissbruk och kriminalitet bakom sig har funnits, men jag har inte haft bevis och därför försökt att ändå samarbeta och underlätta. Tills för ett tag sen, när det framkom att sonens pappa, åter väntar en rättegång för bla. innehav av amfetamin, startpistol, drogverktyg i bostaden (där sonen inte vistats pga. att vi inte bor i samma stad) flera olovliga körningar, varav en drograttfylla, han berättar även att han brukat cannabis till och från. Jag motsatte mig fortsatt umgänge efter att jag valt att ställa in umgängen tills vi fått ett nytt beslut. Jag ville vänta tills en umgängesutredning blev klar för att få en bättre bild av hur umgängen bäst kunde utföras med tanke på att deras första kontakt påbörjades i samband med umgänget för ca 1 år sen. Han har varit frånvarande under ca 3 av 4 år av sonens liv pga fängelsestraff och missbruk

. Nu är jag inne på den stora frågan, då umgänge (övervakat) ändå bestämdes vara till sonens bästa, även om han med stor sannolikhet väntar ännu ett fängelsestraff, det är även oklart över hur hans livssituation ser ut med missbruk och kriminalitet. Jag är mån om att sonen ska ha kontakt med sin pappa, men jag känner mig rädd över att sonens pappa fortsätter sitt liv i samma spår, och skulle därför önska se resultat av drogfrihet, vilket han har erbjudit att lämna på eget initiativ.

Problemet är att han vägrar lämna prover på en vårdcentral/vuxenenhet, han vill enbart lämna prover där han tar med sig en egen ”urinsticka” till umgänget, trots att han uppgett att dessa ”stickor” inte är pålitliga och tidigare visat felaktiga positiva resultat. (Enligt hans egen utsago) Han gör mig alltså osäker och tveksam bakom ryggen på de insatser vi har. Vi är alltså i en återvändsgränd där han ser sig som ett offer och som en ”nickedocka”. Jag vill bara hitta en lösning och att sonen inte ska behöva bygga upp sin relation med sin pappa varken påverkad eller drogad. Jag förstår att jag inte har rätt att ha som villkor att det ska utföras drogprover för umgänge, men med tanke på att han erkänner sig ha missbrukat (men inte i närvaro av sonen) måste man väl ändå kunna ha något i lagen som hjälper sonens trygghet?! Vad har jag som ensam vårdnadshavare ”rätt” till i denna situationen? Jag ska underlätta umgängen, men har även en skyldighet att se till att sonen är trygg. Jag vill göra båda delar, men det går inte ihop om sonens pappa inte kan uppvisa pålitlig drogfrihet. Vad gör jag egentligen?!

Förvirrad

Kommentarer

Hej 
Vad fint det låter att du vill att din son ska ha ett fungerande umgänge med sin pappa, samtidigt som du verkar helt införstådd med ditt ansvar att också skydda. 

Som du skriver, så har du egentligen ingen rätt att kräva drogtester, men att pappan till sonen själv erbjudit sig att lämna inför umgänge. Det verkar klokt att inte acceptera “egna stickor”, utan vidhålla att testerna ska utföras professionellt för att ha någon mening, dvs garantera tryggheten för sonen.  

Som ensam vårdnadshavare har du också större möjligheter att ställa villkor.  
Vi rekommenderar dig att kontakta socialtjänsten/familjerätten, där du bor för att diskutera frågan. Vi tänker att de kan ge dig stöd i hur du ska förhålla dig.  

Vänligen  

Soctanter